A tanév kiemelt feladatai


( Fábiánné dr. Szenczi Ibolya, Kissné Kocsis Marianna, Postáné Pető Györgyi,Újváriné Vanó Csilla; munkaközösségi foglalkozás a konferencia anyagából. Téma: Babits Mihály, József Attila újszerű tanítása. )

( A feladatlap megoldása - MILLENIUMI ANYANYELVI EMLÉKLAPOK, felelős: a munkaközösség minden tagja )

Munkaközösségi tájékoztatót tartanak a konferencián résztvevő munkaközösségi tagok.

Felkészülés a kerettantervekre és a kétszintű érettségire.

A magyar szaktanterem kialakítása, a szertár rendezése

Városi továbbképzési nap közösen a Csongrád Városi Könyvtárral

Előadó : Adamikné Jászó Anna, a Magyartanítás főszerkesztője

Az irodalmi modultankönyvek

Előadó : Fábiánné dr. Szenczi Ibolya munkaközösség - vezető