Segédanyagok, folyóiratokDeme László : A beszéd és a nyelv ( 1976 )
Galgóczi László : Magyar nyelv I.
Tótfalusi István : Bábel örökében ( 1976 )
Molnár József : A magyar beszédhangok atlasza ( 1977 )
Montágh Imre : Tiszta beszéd ( 1976 )
Beszédtechnikai gyakorlatok
A Magyar helyesírás szabályai : 11. kiadás
Helyesírási kéziszótár
Magyar értelmező kéziszótár
Idegen szavak és kifejezések szótára ( Szerk. : Bakos Ferenc )
Magyar szólások és közmondások ( Szerk.: O. Nagy Gábor )
Magyar szinonima szótár
A mai magyar nyelv ( Szerk.: Rácz Endre )
Rácz Endre – Takács Etel : Kis magyar nyelvtan
Rácz – Szemere : Mondattani elemzések
Hernádi Sándor : Stílusikola ( 1977 )
Molnár – Simon : Magyar nyelvemlékek ( 1976 )
Ruffy Péter : Bujdosó nyelvemlékeink ( 1977 )
Kálmán Béla : A nevek világa ( 1989 )
Nyelvművelő kézikönyv


Folyóiratok :

Édes Anyanyelvünk
Magyar Nyelvőr
Magyar Nyelv